NC-Programmatuur voor draaien NC-Programmatuur voor frezen  
Programmatuur voor fabricagekostprijs-berekening Orderstromen aanelkaar koppelen  
Diverse databasehulpmiddelen